Chúng tôi là ai?

MediNetz Magdeburg e.V. là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trên nguyên tắc bảo vệ nhân quyền. Mục đích chính của chúng tôi là giúp đỡ những người không có khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Đức do các lý do về mặt pháp lý.

.

 

Chúng tối giúp như thế nào?

MediNetz Magdeburg e.V. không tự cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, tuy vào vấn đề về sức khỏe của bạn, chúng tôi sẽ sắp xếp lịch khám và điều trị với điều trị viên phù hợp. Nếu bạn cần, chúng tôi sẽ cung cấp người phiên dịch.

Bạn có thể gọi chúng tôi bất kì giờ nào hoặc đến trực tiếp văn phòng trong giờ tư vấn. ông tin liên lạc của chúng tôi ở mặt sau tờ rơi này.

 

Chúng tôi đảm bảo

MediNetz Magdeburg e.V. cũng như điều trị viên đảm bảo các thông tin tư vấn và điều trị được giữ vô danh. Không có thông tin cá nhân nào của bạn bị thu thập hoặc giao cho nhà cầm quyền. Tùy vào tình trạng sức khỏe của bạn, chi phí điều trị sẽ được miễn hoặc giảm nhiều.

Tự do

Anonymous

Không quan liêu

Bị bệnh và không có giấy tờ? Liên hệ chúng tôi hôm nay

Liên hệ chúng tôi

einewelt haus Magdeburg

Schellingstraße 3-4

39104 Magdeburg

Thứ ba
15.00 – 17.00 | 3.00pm – 5.00pm

(+49) – (0) 176 – 66 530 854

einewelt haus Magdeburg